disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ten opzichte van derden worden ontleend. Raino Renovatie en Onderhoud streeft een zo nauwkeurig mogelijke informatie na, maar door externe factoren zou het mogelijk kunnen zijn dat er fouten ontstaan in de informatie.

Geen aansprakelijkheid
Bij defecten, foutieve aanvragen of anderszins, voortkomend uit het gebruik van deze website, aanvaart Raino Renovatie en Onderhoud geen aansprakelijkheid. Er wordt getracht de afbeeldingen en informatie zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.

Copyrights
Het is niet toegestaan informatie, tekst en/of afbeeldingen te gebruiken of te vermenigvuldigen zonder daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming van Raino Renovatie en Onderhoud te hebben gekregen. Raino Renovatie en Onderhoud beschikt over alle rechten inzake tekst en afbeeldingen die op deze site zijn gebruikt.wordpress stats